1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
header_slatina_cr_jk_jhd
header_slatina_cr_khk_rnk
header_slatina_cr_msk_nj
header_slatina_cr_pk_kt
header_slatina_cr_pk_uno
header_slatina_cr_strk_kl
header_slatina_cr_uk_ltm
header_slatina_sr_bbk_zvl

PDF Tisk Email

Aktualizováno Pondělí, 17 Říjen 2011 18:15

Cestovný ruch

Vo Zvolenskej Slatine pôsobia dve cirkvi – rímsko-katolícka a evanjelická ausburského vyznania.

Rímsko- katolícky kostol Povýšenia svätého Kríža: pôvodný kostol bol gotický z roku 1332, celý z kamenných kvádrov so štvorcovou loďou a predstavanou štvorcovou vežou. Gotický oltár bol z roku 1481. V roku 820 bol kostol zničený požiarom. Ľudia vtedy hovorili o božom zásahu, ktorý mal ukončiť dlhotrvajúci spor medzi ev. a kat., komu kostol patrí. Záznam o tom je na chronostikone pod vežou. Nový chrám bol dokončený v roku 1837. Z pôvodného kostola sa zachovala pod vežou náhrobná doska Wolfganga Balašu z Ďarmot z roku 1564. Pôvodný gotický kostol striedavo patril katolíkom a evanjelikom, podľa toho, kto práve vládol Vígľašskému panstvu. V roku 1710 definitívne pripadol rímsko-katolíckej cirkvi. Posledná rekonštrukcia strechy bola v roku 2005.

Evanjelický a.v. kostol - klasicistický s neogotickou fasádou začal stavať farár Samuel Ponický v roku 1784, dokončený bol v roku 1786. Do roku 1804 bol bez oltára ( obyčajný stôl). Prvý organ vyrobil kremnický organár Ján Janušek, krstiteľnicu bystrický rezbár Týšler v roku 1793, pravdepodobne aj autor oltára. V roku 1796 bola postavená drevená zvonica, zvon ulial kremnický zvonolejár Samuel Palescho. Meno zvona bolo Medjan. O rok neskôr bola zvonica obmurovaná kamenným múrom. V roku 1816 zvonicu zbúrali a postavili ku kostolu vežu. Zvon Medjan bol v roku 1896 z neznámych dôvodov pretavený Jánom Thurym v Pešti, slúži však dodnes. V roku 1858 boli kúpené ďalšie dva zvony, ktoré boli vzaté na vojnové účely v I. sv. vojne. Nahradené boli v roku 1923. Veľká prestavba kostola bola v roku 1884, kedy bol predĺžený o 11 metrov, boli vybudované chóry, nový organ od firmy Rieger, murovaný oltár, chrámové lavice a v roku 1886 nový oltárny obraz. Dnešné vnútorné zariadenie pochádza z obdobia po uvedenej prestavbe a z neskorších období, najmä už z minulého storočia. Posledná rekonštrukcia strechy bola v roku 2001 a fasády v roku 2003. V roku 2005 bola vymenená kazateľnica.

Významné objekty, pamätihodnosti, prírodné útvary: Budova bývalého mlyna, kaštieľ u Žlnkov a Beňov, rodný dom spisovateľky Márie Ďuríčkovej, pamätná izba Terézie Vansovej, Pamätník padlým v I. a II. sv. vojne, dom ľudový s hospodárskou časťou z roku 1880, rímsko-katolícka ľudová škola, komôrka-sýpka, židovský cintorín, hrob rumunského vojaka, Boroviny-Krvavník, v rímsko-katolíckom kostole – Paténa, náhrobný kameň, Monštrancia a kazateľnica, súsošie „Rodičovia moji“ v miestnom cintoríne, pamätník M.R.Štefánika, pamätný strom v Geberanici.

Pamätné tabule: Mikuláš Moyzes, Terézia Vansová, Ján Ďateľ, Ľudovít Veselý, SNP, Mária Ďuríčková.

Prírodné útvary: Alúvium Slatinského potoka a Hučavy, Krajinný priestor Sitárka, Prosisko, Pyramída a Skalka, horské doliny Ľubica a Dolina.

 

 

Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám!

Deklarace o spolupráci

Deklarace o spolupráci