1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
header_slatina_cr_jk_jhd
header_slatina_cr_khk_rnk
header_slatina_cr_msk_nj
header_slatina_cr_pk_kt
header_slatina_cr_pk_uno
header_slatina_cr_strk_kl
header_slatina_cr_uk_ltm
header_slatina_sr_bbk_zvl

PDF Tisk Email

Aktualizováno Pondělí, 17 Říjen 2011 18:16

História

Obec Zvolenská Slatina patrí medzi najstaršie obce nielen v okrese Zvolen, ale aj na Slovensku. Prvá písomná zmienka pochádza z pápežských registrov v roku 1332. Uvádzajú meno farára Petra so Santa Crux de Solio (Zvolenský svätý kríž). Bola slobodníckou obcou. Farnosť a kostol bol zasvätený pamiatke Povýšenia sv. Kríža.

Obec vznikla na staršom slovanskom osídlení – ľudu lužickej kultúry, ako o tom svedčia archeologické nálezy v osade Boroviny-Krvavník v 12. alebo 13. storočí, pravdepodobne ako osada strážcov kráľovských lesov. Slatinský chotár bol veľmi rozsiahly. Na jeho území vznikol hrad Vígľaš, preto bola Slatina prirodzeným centrom Vígľašského panstva. Boli tu kráľovské a šľachtické kúrie, na ktorých sa počas ciest zdržiavali uhorskí králi, od ktorých obec požívala rôzne výsady a práva, ale aj povinnosti: ako vydržiavanie jarmokov, právo meča, týždenné trhy a meranie vína. Od kráľa Leopolda (1693) obdržala i titul „mestečka“. Slatina bola obľúbeným sídlom panovníka Žigmunda Luxemburského. Písomné pramene z 15. storočia zachytávajú Slatinu ako mýtne miesto a zoradisko pltí. Obyvatelia Zvolenskej Slatiny boli kráľovskí poľovníci, vykonávali kuriérsku a strážnu službu napr. kráľovských rybníkov, panstva vo Vígľaši. Z roku 1404 sú známe mená i zvolensko-slatinskej nižšej šľachty.

Obyvatelia obce si veľa vytrpeli v čase tureckých nájazdov. Južná časť obce Krvavník je spomienkou na udalosť z roku 1575, keď sa obyvatelia postavili Turkom na odpor a spolu s obyvateľmi Očovej a vígľašskou hradnou posádkou oslobodili ľudí, ktorých viedli Turci do otroctva.

V roku 1797 bola v obci postavená bryndziareň - najstaršia a najväčšia na svete, ktorá aj dnes šíri dobré meno obce doma i v zahraničí.

Zvolenská Slatina mala viacero pomenovaní – Zalathna, Zalathna Soliensis, Welká Slatina, Nagy Szalatna, , Veľká Slatina . V roku 1927 získala pôvodný názov Zvolenská Slatina. Slatina bola aj sídlom okresu, celkom 300 rokov, naposledy do roku 1923.

 

 

Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám!

Deklarace o spolupráci

Deklarace o spolupráci